Postanowienia noworoczne inaczej

Różne badania wskazują, że mniej niż 10% noworocznych postanowień kończy się sukcesem. Już w drugiej połowie stycznia pojawiają się pierwsze frustracje i niezadowolenie z siebie spowodowane brakiem postępów w realizacji wyznaczonych celów. Trudno się dziwić takiemu obrotowi sprawy. Grudzień zwykle jest napiętym miesiącem; po pierwsze ma mniej roboczych dni, a po drugie chcemy przed zakończeniem Read more about Postanowienia noworoczne inaczej[…]