narzędzie do pracy z pewnością siebie,
samooceną i poczuciem własnej wartości

Opis

Jedno narzędzie -- wiele zastosowań
Go to Czym jest LockLuck

Czym jest LockLuck

LockLuck jest narzędziem coachingowym ubranym w formę̨ gry, którego celem jest budowanie wysokiej samooceny klienta coachingowego …
[WIĘCEJ]

Go to Kiedy stosować

Kiedy stosować

LockLuck jest przeznaczony do pracy zarówno w life, jak i w business coachingu. Może być wykorzystany w coachingu indywidualnym oraz w coachingu grupowym …
[WIĘCEJ]

Go to Certyfikacja

Certyfikacja

Programy certyfikacyjne on-line z autorką gry Agnieszką Marczak-Czajką …
[WIĘCEJ]

Go to Artykuły

Artykuły

Jeśli chcesz poczytać o LockLuck oraz pracy z samooceną w procesie coachingowym zapraszam na blog …
[WIĘCEJ]

Twórcy

Agnieszka Marczak-Czajka

Autorka, mechanika gry oraz testowanie
Life i business coach, mentor, trener. Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz wielu kursów coachingowych w kraju i za granicą … [czytaj dalej]

Katarzyna Radziszewska

Opieka edytorsko-redakcyjna
Trener, coach, lider grup wsparcia w nurcie NVC (porozumienie bez przemocy). Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademia Rolnicza w Warszawie … [czytaj dalej]

Marcin Budziński

Opieka artystyczna, grafika i skład
Grafik kreatywny, projektant specjalizujący się głównie w grafice edytorskiej i materiałach drukowanych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku … [czytaj dalej]

Opinie

Przeczytaj o doświadczeniach z LockLuck