30 marca 2016

Agnieszka Marczak-Czajka

agusia

Psycholog, coach, trener i mentor. Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Romanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność: język francuski). Accredited Senior Coach (IIC&M). Od 2011 roku współpracuje z Noble Manhattan Coaching jako mentor, trener i egzaminator. Life, business oraz coaching grupowy i zespołowy prowadzi w językach polskim, angielskim i francuskim. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w działach Human Resources, w których zajmowała się prowadzeniem szkoleń dla najwyższej kadry menedżerskiej, wyznaczaniem ścieżek karier przy użyciu narzędzi psychometrycznych oraz rekrutacją.

Zajmowała się standaryzacją, normalizacją oraz digitalizacją na rynku polskim narzędzia psychometrycznego wykorzystywanego w biznesie dla osób nieposiadających wykształcenia psychologicznego. Uczestniczyła w tworzeniu standardów dla osób stosujących testy w biznesie na rynku polskim przy współpracy z Pracownią Psychologiczną Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z pasją wykorzystuje Psychologię Zorientowaną na Proces, pracę z ciałem, pracę z wizją i wizualizacją oraz inne metody w celu poszerzenia świadomości oraz optymalizacji wyników klienta. Uczestniczy w badaniach dotyczących emocjonalnych zachowań ludzkich podczas identyfikacji biometrycznej, prowadzonych na Uniwersytecie Notre Dame w USA. Hobbistycznie pilot szybowcowy, skutecznie eksplorujący przekraczanie własnych ograniczeń.

IICM-ASC_250