12 kwietnia 2016

Kiedy stosować LockLuck

LockLuck jest przeznaczony do pracy zarówno w life, jak i w business coachingu. Może być wykorzystany w coachingu indywidualnym oraz w coachingu grupowym. Pozwala on na zbudowanie procesu pięciu sesji coachingowych dla klientów, którzy chcą pracować nad wzmocniniem własnej samooceny lub jednej sesji coachingowej jeżeli temat nie jest bezpośrednio związany z samooceną, ale z nią koreluje.

Tematy, które korelują z samooceną to:

  • nieumiejętność delegowania zadań,
  • długotrwałe podejmowanie decyzji,
  • obawa przed porażką,
  • poddawaniem się w trudnych okolicznościach,
  • nieumiejętność udzielania pozytywnych informacji zwrotnych,
  • wybuchy agresji,
  • trudności w relacjach,
  • brak równowagi między życiem prywatnym i pracą,
  • brak asertywności,
  • brak odwagi w dokonywaniu zmian w swoim życiu.

Po zastosowaniu procesu LockLuck klienci odzyskują: spokój emocjonalny wynikającą ze zrównoważenia skonfliktowanych głosów wewnętrznych, wewnętrzną odwagę oraz większy dostęp do własnego potencjału.

powrót do opisu LockLuck