30 marca 2016

Katarzyna Radziszewska

kasiaTrener, coach, lider grup wsparcia w nurcie NVC (porozumienie bez przemocy). Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademia Rolnicza w Warszawie oraz podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, bankowości i finansów, prawa spółek handlowych i administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego i budowania długookresowych strategii firm.

Na przestrzeni ostatnich lat była trenerem wewnętrznym w firmie informatycznej, szkoliła pracowników IT w zakresie umiejętności miękkich i biznesowych. Działała również na rzecz młodzieży z rodzin zastępczych, stojącej u progu samodzielności.

Współpracowała z Instytutem Rozwoju Biznesu, gdzie w ramach firmy Noble Manhattan prowadziła zajęcia pogłębiające umiejętności praktyczne przyszłych coachów. Prowadzi warsztaty i grupy wsparcia dla kobiet z wykorzystaniem narzędzi coachingowych. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności. Obecnie w zakresie psychologii zorientowanej na proces w Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie. Prywatnie matka dorosłego syna. Pasjonatka podróży i wielbicielka kina skandynawskiego. Wytchnienia po obfitości dnia codziennego poszukuje w jodze, w ciekawej książce lub w muzyce klasycznej.